Totalentreprenad av nybyggnad med pool-område i 20-talsstil

Nybyggnation av garage med poolhus samt poolområde.

  • Markberedning

  • Murad pool med liner

  • Stenläggning av poolområde

  • Gjuten platta på mark

  • Murad lättbetongstomme

  • Tegel och putsad fasad

  • Tegeltak

Category
Projekt
Tags
Totalentreprenad