Fasadrenovering av tidigare en-stegsfasad

  • Byte av enstegsfasad

  • Luftspalt tillförd

  • Putsning av fasad

  • Målning

Category
Projekt